Platynowy Partner Firmy Tryumf Trofea sportowe

Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego exclusiveGraw.pl

Regulamin Sklepu Internetowego exclusivegraw.pl (dalej Regulamin) obowiązuje od dnia 1.01.2017

Właścicielem i organem prowadzącym exclusiveGraw
FIRMA
Firma handlowo usługowa exclusiveGraw Justyna Siedlik – Ślęzak Anita Bil spółka cywilna
33-121 Bogumiłowice Sieciechowice 21B
NIP: 8733265342

I. Zamówienia – warunki realizacji.
1. Sklep Internetowy www.podarujradosc.pl (dalej Sklep Internetowy albo Sklep) zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.podarujradosc.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.
2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu 881-685-738
3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.podarujradosc.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w części zwanej „Zamówienie”, wskazuje sposób odbioru i sposób płatności za zamówienie.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
6. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego EXCLUSIVEGRAW
7. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
– zamawiany towar
– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
– sposób dostawy,
– sposób płatności.
8. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
11.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
12. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia
– w przypadku zamówień płatnych serwisem PayU np. VISA, MasterCard, Maestro, PayPal lub ePrzelew (mTransfer, MultiTransfer, Nordea Inteligo, Raiffeisen, InvestBank i inne) – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy.
13.Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.
14.Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.
15. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
16. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 881-685-738
17. Od chwili wykonania i wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

II. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.podarujradosc.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień, złożonych przed wejściem zmian w życie).

III. Nasze produkty
1. Ilustracje produktów na naszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów poglądowych. Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić kolory dokładnie, nie możemy zagwarantować, że Twój wyświetlacz będzie odzwierciedlać koloru produktów. Kolor produktów mogą nieznacznie różnić się od zdjęć umieszczonych na stronie.
2. Wszystkie rozmiary, waga, pojemność, wymiary podane na naszej stronie internetowej mogą różnić się od specyfikacji podanej w zamówieniu.
3. Opakowanie produktów może różnić się od pokazanego na zdjęciach na naszej stronie.
4. Produkty wykonane z drewna mogą posiadać nie wielkie prfzebarwienia, skazy co jest wynkiem ich naturalnego pochodzenia.
5. Produkty szklane mogą posiadać pecherze powietrza.

IV.Produkty personalizowane
1. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

V . Wysyłka i dostawa towaru.
1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem FIRMY kurierskiej DPD
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + szacowany czas dostawy.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
3. Sklep prowadzi sprzedaż na miejscu
4.Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
Kurier DPD: 17 zł ( cena zawiera również koszty pakowania )
5. Czas dostawy DPD wynosi do 48h.
6. Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

V. Reklamacje i zwroty
1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
5. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
6. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
• wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
• wady powstałej w wyniku dostawy
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
• została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
9. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
10.W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
13. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
14. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
16. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
18. Zwrotom nie podlegają:
• produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
• produkty personalizowane

VI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.podarujradosc.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.